A Bhean A' Tí

Traditional Irish

Audio clip

This example of "A Bhean A' Ti" is performed by Oisin Mac Diarmada of teada on their album teada, available from the Chivalry Music Store
Please refer to Cantaria's Copyright information

Éirigí suas a thogha na bhfear
Is cuirigí píce ar bharr gach cléith
Leagaigí síos iad lucht an droch-chroí
Agus cuirigí dlí na Fraince ar bun

Chorus (after each verse):
Agus ó bhean an tí, cén bhuairt sin ort?
Ó bhean an tí, fá dhó nó trí
Beidh an talamh gan chíos ón bhliain seo amach
Ó bhean an tí
Ó bhean an tí, nach suairc é sin?

Tá jug ar an bhord is tá beoir ag teacht
Tá arm go leor ag an Duke of York
Tá an Francach is an Spáinneach ar bhruach na trá
Agus b'fhearr liom go mór é ná cómhra ban

Ó shuigh mise síos 's mo mhian le m'ais
Ag ól mo cháirt dí mar dheanfad fear
Sé dúirt bean a' tí den chomhrá mhín
Gan airigead síos bí gabháil amach

Ó tharraing mé aníos mo phíosa brac
Nach mairg a bhíos gan é, mo chreach
Do labhair sí arís go carthannach caoin
Nach súifidh tú síos tá siamsa ar fad ort

Mo chreach is mo chrá nuair a bhí mé beag
In aois mo dhá bhliain sular smaoinigh mé ar olc
Nach ndeachaigh mé ar bord nó in arm an Rí
Sular chaith mé mo shaol ag dul timpeall ort

Translation:

Rise up, ye stalwart men
And put the pitch alight on your torch sticks
Vanquish those who would do us evil
And establish the rule of France

And oh woman of the house, what ails you?
Oh woman of the house, in two years or three
From this year out the land will be rent free
Oh woman of the house
Oh woman of the house, __?

Here's a jug on the table and the beer's coming
And the Duke of York has sufficient arms
The French and the Spaniards at the shore's edge
And how bitter that is than woman's chatter 

 (2 verses)

Alas and alack when I was young
Two years old and no evil thought in my mind
That I didn't join the King's navy or army
Instead of spending my life looking after you