Peigin's Peadar

Traditional Irish

Audio

This example of "Peigin's Peadar" is performed by Oisin Mac Diarmada of teada on their album teada, available from the Chivalry Music store.
Please refer to Cantaria's Copyright information

A Pheigín na gcarad 's a Pheigín mo chroí
Cé hé an fear fada údan sínte leat síos?

Chorus (after each verse):
Ó a hó, ó a hó
Ó a hó, a stóirín mo chroí

A Pheadair na gcarad 's a Pheadair mo chroí
Sin é do leanbh nach bhfaca tú riamh

Ó shiúil mise thoir agus shiúil mise thiar
Ach féasóg ar leanbh ní fhaca mé riamh

A Pheigín na gcarad 's a Pheigín mo chroí
Éirigh i do sheasamh 'gus réitigh greim bídh

A Pheadair na gcarad 's a Pheadair mo chroí
Níl ins an teach agam greim mine buí

A Pheigín na gcarad 's a Pheigín mo chroí
In íochtar mo mhála tá cáca mine buí

'S a Pheigín 's a mhaicín suífidh muid síos
Ní fhágfad an baile chúns mhairfeas mé arís

Translation:

Peigín, my friend, and Peigín, my heart
Who is that tall man stretched alongside you?

Oh a ho, oh a ho
Oh a ho, my love, oh love of my heart

Peadar, my friend, and Peadar, my heart
That is your baby whom you never saw

Oh I walked east and I walked west
But a beard on a baby I have never before seen

Peigín, my friend, and Peigín, my heart
Rise up now and prepare some food

Peadar, my friend, and Peadar, my heart
I have not a grain of yellow meal in the house

Peigín, my friend, and Peigín, my heart
In the bottom of my bag there is a yellow meal cake

Peigín and my son, we will sit down
I'll never leave home again for as long as I live